Cena zlata

Cena nami predávaného zlata vychádza z cien na svetových burzách a ceny zlata určenej londýnskym fixom, ktorý sa určuje dvakrát denne členmi spoločnosti The London Gold Market Fixing Ltd. Z hodnoty londýnskeho fixu sa potom určujú ceny väčšiny zlatých investičných predmetov a derivátov obchodovaných na celom svete. Zlato predávané na londýnskej burze je vo forme zlatých odliatkov o hmotnosti 400 trójskych uncí (12,44 kg). Platí, že čím je veľkosť investičneho predmetu menšia, tým je jeho cena na jednotku hmotnosti vyššia, čo je dané nakladmi na odliatie alebo razenie.

Posledné hodnoty londýnskeho fixu pre zlato, striebro, platinu a paládium za jednu trójsku uncu v amerických dolároch (USD) sú uvedené v tabuľke: 

Most Recent Quotes from www.kitco.com

 

Ešte do konca 19. storočia udržiavala väčšina európskych krajín tzv. zlatý štandard. Séria finančných kríz a hlavne prvá svetová vojna spôsobila, že sa od zlatého štandardu postupne upustilo. Po druhej svetovej vojne sa menivý systém začal riadiť Bretton-Woodskymi pravidlami, ktoré ustanovili americký dolár ako medzinárodnú menu a garantovali jeho konvertibilitu za zlato pri fixnej cene 35$ za trójsku uncu (oz). Tento zlatý dolárový štandard platil až do roku 1971, kedy ho americký prezident Richard Nixon zrušil. Odvtedy cena zlata stúpa.

Most Recent Quotes from www.kitco.com

Cenu zlata ovplyvňuje ponuka a dopyt. Na rozdiel od ostatných vzácnych kovov je jeho priemyselné využitie menšie, takže je jeho nenávratné spotrebovanie nižšie a väčšina vyťaženého zlata dodnes existuje do forme odliatkov, mincí alebo šperkov. Okolo 19% svetových zásob zlata vlastnia centrálne banky ako svoje zlaté rezervy. Ich predaj je limitovaný rôznymi medzištátnymi zmluvami. Niektoré štáty, v poslednej dobe hlavne Čína a Rusko, oznámili svoj úmysel zvýšiť svoje zlaté rezervy. Nízke úrokové sadzby spôsobili, že štandardné nástroje, ako dlhopisy, nie sú dostatočnou kompenzáciou proti inflačnému riziku. Navyše sa objavujú pochybnosti o schopnostiach niektorých vlád splniť svoje záväzky To všetko spolu so všeobecnou nedôverou vo finančné trhy a oficiálne meny spôsobuje tlak na zvyšovanie cien zlata.

Most Recent Quotes from www.kitco.com Most Recent Quotes from www.kitco.com