Kontakt

Archivovanie SK s.r.o.
Sobotské nám. 46
05801 Poprad

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. : Sro, vl. č. 10104/P
IČO: 36 444 154
IČ DPH: SK2020017164

Mob.: +421-905 745 773
Tel.: +421-52 7769318
Email: info@goldshop.sk

 

www.goldshop.sk